ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของ นางสาวศุภศจี เตชะดี 554144088 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัว




สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวศุภศจี เตชะดี นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 หมู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ้านจอมบึงค่ะ บล็อกนี้ดิฉันจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมไม่มากก็น้อย




@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น